Kontakt .

ZAKUP I SPRZEDAŻ
KRZYSZTOF OLCZYK
Tel. 600-932-147 , 720724916
e-mail: fal_pol_olczyk@vp.pl

95-050 Koluszki , Nowy Redzeń